ÜRÜN KATEGORİLERİMİZ
FUARLARDAN KARELER
Tüm Fuarlar    
 
ENGELLİLER İÇİN KANUNLAR
  2001/85/AT Sürücü Koltuğuna İlave olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan Tip Onayı Yönetmeliği
  
  2011_08 Sayılı 27.06.2011 Tarihli Engelsiz Turizm Konulu Genelge
  
  Engelli ve Azınlık Guruplar İçin Fiziksel Çevre Düzenlemeleri İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler
  
  2001/85/AT Başvuru Bilgi Notu
  
  2011_13 Sayılı 05.08.2011 Tarihli Yerli Ürün Kullanılmasına Dair Genelge
  
  12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı
  
  2001/85/AT EK VII Hareket Engelli Yolcuların Araca Giriş - Çıkışlarını Kolaylaştıran Teknik Donanımla İlgili Şartlar
  
  13.07.2010 Tarihli BURSA VALİLİĞİ Genelge hk.
  
  Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  
  2006_18 Sayılı 12.07.2006 Tarihli Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarına İlişkin BAŞBAKANLIK Genelgesi
  
  24.03.2011 Tarihli Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşımalarına İlişkin BURSA VALİLİĞİ Yazısı
  
  07.07.2005 Tarihli 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu Tam Metni
  
  2006_18 Sayılı Genelgenin İlgi Tutulduğu Ulaşılabilirlik Konulu 12.08.2008 Tarihli Başbakanlık Talimatı
  
  9554 Sayılı 16.05.2006 Tarihli SAĞLIK BAKANLIĞI Diyaliz Hastalarının Nakli İle İlgili Genelge
  
  07.07.2005 Tarihli 5378 Sayılı Özürlüler Kanununun 50. Maddelerinde Özürlülere Yönelik Fiziksel Düzenlemeler
  
  2008_43 Sayılı 05.06.2008 Tarihli Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge
  
 
 
 
Adres :  Ankara Yolu Üzeri 7 Km. Yiğitler Mh. OTOSANSİT 11.Blok No:69-71-73 Yıldırım / BURSA/ TÜRKİYE
Telefon :  0224 342 21 79
Faks :  0224 342 21 78
E-Posta :  ctm@ctmotomotiv.com.tr